مدلسازی مخلوط کنسانتره آهن و تر

داده های مورد استفاده برای آزمایش روش پیشنهادی از پایگاه داده روزانه تجزیه و تحلیل شیمیایی گیاه گل گهر گرفته شده است.

پایگاه داده شامل کنسانتره آهن اسفنجی درصد Fe, ​​FeO, P, S و d80 خوراک (سنگ آهن) و همچنین Fe, FeO, P, S  است.

در مجموع 219 مجموعه داده در پیش بینی های ANN استفاده شد. 200 مجموعه داده برای آموزش و 19 مجموعه برای آزمایش شبکه استفاده شد. روند آموزش پس از 200 دوره متوقف شد.

در هر دوره، کل مجموعه آموزشی به شبکه ارائه شد و خطاها محاسبه و برای تنظیم وزن‌ها در شبکه با استفاده از تابع انتقال سیگموئید استفاده شد.

مدلسازی در پنج مرحله با توجه به کنسانتره آهن خشک خوراک آسیاب های مختلف (آسیاب تر یا خشک) و همچنین مخلوط و تر انجام شد. این امر به منظور مقایسه مناسب بین نتایج و پیش بینی قابل اعتماد برای کیفیت کنسانتره سنگ آهن نهایی با کمترین خطا انجام شد.

کنسانتره آهن

مراحل مختلف مدل سازی را با توجه کنسانتره آهن زنجان به ساختار شبکه و همچنین ضرایب همبستگی بدست آمده نشان می دهد.

مجموعه آزمایشی که در واقع تعیین می کند که مدل چقدر خوب است، نشان می دهد که مدل ها می توانند خروجی ها را کاملاً رضایت بخش برآورد کنند.

همبستگی رضایت‌بخش 99/0 برای پیش‌بینی عیار کدال کنسانتره آهن به دست آمد. همچنین ضریب تعیین رضایت‌بخش 98/0 برای پیش‌بینی عیار کنسانتره آهن به دست آمد.

مشاهده شد که عیار نهایی کنسانتره آهن را می توان با استفاده از مدل ANN به طور رضایت بخشی پیش بینی کرد.

 • منابع:
  1. Prediction of Final Concentrate Grade Using Artificial Neural Networks from Gol-E-Gohar Iron Ore Plant
 • تبلیغات: 
  1. با پوشیدن شلوار چرم خود را درمان کنید
  2. اهمیت بسیار زیاد دارچین در طب سنتی چینی
  3. شخصی توانست با فکر خود جان یک شخص را نجات دهد!!!!
  4. انواع ماکارونی در طعم های مختلف

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.